Divisa

"De la por naixen els valents; del fracàs, el triomf; de l'infortuni, la felicitat." Plinio Apuleyo Mendoza: Gabo. Cartas y recuerdos.
"Sóc un home que es vesteix en la tenebra." G.G.M.


dimecres, 6 de març del 2013

Definició aproximada i tendenciosa de "lector"

Lector: individu disposat a deixar-se enganyar per la ficció de, posem per cas, una bona novel·la o l'exquisidesa d'un poema reeixit. Les estadístiques confirmen que les dones són més "lectores" que no pas els homes, la qual cosa demostra que elles tenen una major capacitat per a adaptar-se al medi; perquè, posats a triar, crec que és preferible deixar-se seduir per una realitat inventada amb la pretensió de fer art i, per tant, de fer-nos créixer humanament, que no pas ésser arrossegat pel bombardeig d'una realitat manipulada, mesquina i mal explicada que només serveix per a anestesiar les víctimes d'una dita inqüestionable: "la gallina de dalt sempre caga la de baix".

diumenge, 3 de març del 2013

Sobre el poder

Tot "poder" tendeix a l'abús, altrament incorreria en una contradicció. Per això la vera honestedat del poderós rau en el contrapoder que altri puga exercir. I així anar fent. És la vida.