Divisa

"De la por naixen els valents; del fracàs, el triomf; de l'infortuni, la felicitat." Plinio Apuleyo Mendoza: Gabo. Cartas y recuerdos.
"Sóc un home que es vesteix en la tenebra." G.G.M.


dimarts, 30 de juliol del 2013

La cosa va de distrets


Un distret fa descarrilar un tren, un altre distret crema mitja Mallorca... Parem atenció, no ens distraguem pas. Al pas que anem, qualsevol distret, qualsevol dia, pot enviar al fons de la mar, els Països Catalans i Euskalerria.

divendres, 26 de juliol del 2013

Descarrilament del tren a Galícia (24-07-2013)

El sant Jaume més trist
El maquinista ha declarat: "Em vull morir." 
Crec que és bo recordar ací les paraules de don Toni de Bearn: "es cotxer no fa trabucar es cotxo per dolenteria sinó per imperícia." És clar que la imperícia en el cas d'un tren pot no ser del cotxer, sinó d'altres -fins i tot de dispositius mecànics-, i és llavors quan s'esborra la frontera entre la imperícia, la dolenteria i altres vicis contemporanis i coneguts.

dissabte, 20 de juliol del 2013

dijous, 11 de juliol del 2013

Els altres

Tots som "altres" per als altres. Cada "jo" demana un espai tan absolut que no pot deixar-se suplantar pel jo d'un "altre", pel jo de ningú més.